Pogoji uporabe in pravno obvestilo

 1. Uvod

Spletno mesto je za namen tega besedila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.sketa.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Pozorno preberite Pogoje uporabe in pravno obvestilo!

Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji in pravili uporabe spletnega mesta www.sketa.si.

 1. Varovanje zasebnosti

www.sketa.si spoštuje vašo zasebnost. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne mesto www.sketa.si, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 1. Vsebina spletnih mest www.sketa.si

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu www.sketa.si, so izobraževalnega značaja. www.sketa.si in njegovi avtorji se obvezujejo, da bodo storili vse, kar lahko, da bodo podatki na spletnem mestu zanesljivi in kakovostni. Za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju vsebinskih podatkov ne odgovarjamo. SKETA.SI, Simon Šketa s.p. in Sašo Šketa, lastnika spletnega mesta www.sketa.si, ne odgovarjata za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku spletnega mesta nastala zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih oziroma netočnih informacij, ki bi bile objavljene na spletnem mestu. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu www.sketa.si.

 1. Avtorske pravice

Logotipi, blagovne znamke, ki se nahajajo na spletnem mestu www.sketa.si, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke SKETA.SI, Simon Šketa, s.p. in Sašo Šketa, ali z njima oziroma spletnim mestom povezanih organizacij oziroma pooblaščenih partnerjev, ki so spletnem mestu in njegovima lastnikoma podali soglasje za objavo njihove intelektualne lastnine.

Spletno mesto www.sketa.si je v izključni lasti SKETA.SI, Simon Šketa, s.p. in Sašo Šketa. Prepovedana je zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del spletnega mesta. Vse vsebine in gradiva, pisna in slikovna, ki so objavljena na spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite v zakonsko dovoljenem okviru. Pridržane so vse pravice v zvezi z vsebino na spletnem mestu www.sketa.si. Lahko se reproducirajo le v nekomercialne namene ob vsakokratni predhodni seznanitvi lastnikov www.sketa.si. Dovoljena je uporaba v nekomercialne namene pod pogojem upoštevanja avtorskih pravic in lastniških obvestil, ki so objavljena na spletnem mestu.

 1. Priznanje avtorstva in navedba vira

Pri uporabi avtorskega dela mora biti naveden vir v eni izmed naslednjih treh dovoljenih oblik:

 1. “Vir: SKETA.si”
 2. “Več na www.SKETA.si”
 3. www.SKETA.si

Morebitna komercialna uporaba vsebin spletnega mesta mora biti pred uporabo pisno dogovorjena z lastnikom spletnega portala.

Nedovoljena komercialna uporaba vsebin se zaračuna v znesku 200 EUR za vsako uporabljeno avtorsko fotografijo in  400 EUR za vsako objavo vsebin, kjer uporabnik v okviru komercialne uporabe vsebin namerno ali nenamerno zataji avtorstvo ter vir vsebin v zgoraj predstavljenih dovoljenih oblikah, vsebino predstavi kot lastno in predhodno za takšno uporabo avtorskega dela ne pridobi pisnega soglasja lastnikov spletnega mesta www.sketa.si.

V okvir “komercialne” uporabe vsebine spadajo tudi, a ne zgolj navedene, objave receptov, fotografij in ostalih lastniških vsebin na portalih, kot so Indiegogo, Kickstarter, v okviru komunikacijskih aktivnosti, kjer je možno identificirati nosilca kampanje in uporabljenih blagovnih znamk (odnosi z javnostmi, spletna družbena omrežja, oglaševanje), uporaba v direktni pošti, “knjižicah receptov” v tiskani, spletni ali kakršni koli drugi obliki ipd. V primeru nejasnosti obvezno pred uporabo kontaktirajte lastnika spletnega mesta v pisni obliki, z uporabo obrazca spodaj oziroma po elektronski pošti simon (at) sketa.si. Besedilo “(at)” nadomestite z znakom @ pri pošiljanju elektronske pošte. 

 1. Zunanje povezave

Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del spletnega mesta www.sketa.si. Za vsebino na teh spletnih straneh ne odgovarjamo.

 1. Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva (pisna, slikovna in avdio-video zapisi), objavljena na spletnem mestu www.sketa.si so izobraževalne narave. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne odgovarja lastnik portala www.sketa.si, prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta.

Vsebina spletnega mesta www.sketa.si ni pregledana in potrjena s strani certificirane medicinske institucije, saj ni namenjena uporabi v zdravstvene namene niti kot referenčna vsebina za terapevtske ali diagnostične namene.

Vse informacije dietetičnega značaja so izključno informativne narave in zanje ne odgovarja lastnik portala www.sketa.si, prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega portala ali še sodeluje pri nadgradnjah.

Vsi preizkusi storitev, izdelkov, ocene gostinskih in sorodnih lokalov in mnenja, so subjektivne narave in izkazujejo mnenje avtorja prispevka. Lastniki www.sketa.si bodo po lastni presoji v objavo vključili morebitne popravke in drugačna stališča, v kolikor bodo slednja podana v pisni obliki preko elektronske pošte oziroma preko spodnjega obrazca.

 1. Uporaba informacij in gradiv

Spletno mesto www.sketa.si in njegovi avtorji si bodo prizadevali na spletnem mestu objavljene podatke, gradiva in informacije redno posodabljati, niso pa k temu zavezani. Ob tem si pridržujemo pravico do spreminjanja vsebine brez predhodnega obvestila. Pravno obvestilo lahko lastnik spletnih strani kadar koli spremeni in je za uporabnika spletnega mesta zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in pravili uporabe spletnega mesta www.sketa.si.

Za komunikacijo z lastnikom spletnega mesta www.sketa.si uporabite spodnji obrazec. 

Pa dober tek!

SKETA.SI, Simon Šketa, s.p. in Sašo Šketa

simon(at)sketa.si

 

 

Informacija o piškotkih.