Splošni pogoji uporabe spletnih strani sketa.si in PRESNO.si

Vaš dostop do spletne strani www.sketa.si in www.presno.si in njuno uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). S spletnimi stranmi www.sketa.si in www.presno.si upravlja SKETA media, d.o.o., Tržaška cesta 44, Vrhnika (v nadaljevanju SKETA.SI). Ti pogoji uporabe veljajo za vse spletne strani, vključno z vsemi podstranmi in poddomenami, katerih izdajatelj je SKETA.si. Z vstopom na katero koli spletno  stran SKETA.SI potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Uporabnik z uporabo spletnih strani www.sketa.si in www.presno.si potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami splošnih pogojev in sprejema vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami splošnih pogojev ne strinja, uporaba storitev in vsebin ni možna.

Spreminjanje pogojev uporabe

SKETA.SI si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnih  strani SKETA.SI. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, predpisih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Zaščita avtorskega dela

Spletne strani SKETA.SI smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnih strani SKETA.SI, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Vsa vsebina spletnih strani SKETA.SI je zaščiteno avtorsko delo SKETA.SI ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma videovsebin) izdajatelja.

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih izdajatelja SKETA.SI, so družba SKETA.SI. ali avtorji, ki imajo s SKETA.SI sklenjene ustrezne pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe s SKETA.SI.

Uporabniki, ki na spletnih straneh SKETA.SI objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo portalu (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.)

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za prenos le-teh na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik spletnih strani SKETA.SI se obvezujete, da le-teh ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnih strani SKETA.SI ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil SKETA.SI. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom.

Uporabniške vsebine

Spletne strani SKETA.SI uporabnikom lahko omogočajo objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novic (v nadaljevanju uporabniške vsebine). SKETA.SI presoja, katere teh posredovanih vsebin bo objavil na straneh, ki jih upravlja.

SKETA.SI ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletnih straneh SKETA.SI. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Pridržujemo si pravico, da brišemo, premikamo ali urejamo sporočila, ki jih po lastni presoji smatramo za žaljiva, opolzka, smatramo, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva oz. protipravna. Prepovedana je objava plačljivih vsebin. Takšni komentarji bodo brez opozorila izbrisani.

Dostopnost in varnost

SKETA.SI, si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljalo nemoteno uporabo spletnih strani le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Kot priporočljivo minimalno opremo izdajatelj navaja računalnik s strojno in programsko opremo, ki je bila izdelana po letu 2010 in spletno povezavo s hitrostjo 1 Mbps ali več.

SKETA.SI, si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnih strani SKETA.SI zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. SKETA.SI ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnih strani SKETA.SI oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnih straneh SKETA.SI. Pri tem SKETA.SI vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

Merilne metode  in piškotki

Spletne strani SKETA.SI lahko, ni pa nujno, uporabljajo informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnih strani SKETA.SI, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke).

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest hrani v napravah uporabnikov, s katerimi dostopajo do spleta z namenom prepoznavanja in prilagajanja vsebin in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje lahko nadzirate z vsakim sodobnim brskalnikom. Shranjevanje piškotkov lahko uporabnik po želji omeji ali onemogoči.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste kasneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali. Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke. Na spletnih straneh družbe SKETA.SI v članke občasno vpenjamo (angl. embed) tudi vsebine s tujih strani. To se po navadi stori s tehnologijo iframe, kar pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika serviramo vsebine tretjih strani, skupaj z njihovimi piškotki. Prav tako vam bodo družbena omrežja Facebook, Google-+ in Twitter piškotke nameščala glede na to, ali ste v njihovo storitev prijavljeni. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih uporabniki teh omrežij sprejeli ob registraciji.

Nagradne igre

V kolikor ni drugače določeno pri posamezni nagradni igri, ta dokument ureja pravila za sodelovanje v nagradnih igrah časopisne hiše SKETA.SI. oziroma nagradnih igrah, ki jih na spletnih straneh www.sketa.si ali www.presno.si ali Facebook strani SKETA.si ali Instagram profilu SKETA.si organizirajo poslovni partnerji SKETA.SI. Za prejem nagrade mora nagrajenec posredovati: ime, priimek, polni naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko, datum rojstva oz. v kolikor gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, v kolikor gre za denarno nagrado pa tudi številko bančnega računa. Pri tem izrecno soglaša, da izdajatelj njegove posredovane osebne podatke  lahko uporablja za namene, kot so določeni v teh splošnih pogojih. V primeru mladoletnosti nagrajenca nagrado ter vse obveznosti, ki iz nje izhajajo, prevzamejo starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o nagradi, prevzemu in koriščenju bo nagrajenec individualno prejel  od SKETA.SI oziroma organizatorja nagradne igre, kadar obvezo izvedbe nagrade prevzame poslovni partner SKETA.SI.

Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, katere vrednost presega zakonsko določenih 42 EUR, poravnati akontacijo dohodnine, razen v primerih nagradnih iger, kjer bo akontacijo za nagrajenca poravnal SKETA.SI. oziroma njegov poslovni partner. Nagrad ni mogoče zamenjati za drugo blago ali denar. V okviru ene nagradne igre lahko uporabnik nagrado prejme samo enkrat. Če zaradi žreba ali na kak drug način nagrado pridobi dvakrat, se šteje, da druga nagrada ni bila pridobljena, žreb pa se ponovi.

Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku. Do nagrad v nobenem primeru niso upravičeni delavci (zaposleni, pogodbeni, honorarni ali zunanji sodelavci) izdajatelja in njihovi ožji družinski člani. V primeru zlorab si izdajatelj pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnimi stranmi SKETA.SI, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno stvarno pristojno  sodišče v Ljubljani. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ti splošni pogoji so shranjeni v taki obliki, da jih uporabnik lahko shrani in reproducira.

Za stik z izdajateljem tega spletnega mesta pošljite elektronsko pošto na saso(at)sketa.media.


Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine sketa.shop so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošni pogoji obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem, ki jo upravlja podjetje SKETA MEDIA, d.o.o.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
 • dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Podatki upravljalca

SKETA MEDIA, d.o.o.
Tržaška cesta 44
1360 Vrhnika

Matična številka: 8788537000
Davčna številka: SI83033840
IBAN: SI56 0317 1100 1632 589 (SKB, d.d.)

saso@sketa.media

Ponudba izdelkov in cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR), so končne cene. Vse cene vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene in popusti veljajo v trenutku oddaje naročila. Rok veljavnosti akcijskih ponudb je lahko časovno omejen in je posebej označen na vidnem mestu v spletni trgovini.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med spletno trgovino sketa.shop in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za spletno trgovino kot za kupca. kontaktno telefonsko številko.

Naročila lahko oddate preko interneta vsak dan od 0.00 do 24.00 ure, ali nam pošljete email sporočilo na  v primeru posebnih želja. Čas dostave izdelkov je 2 -7 delovnih dni. V primeru, da ob naročilu izdelka ni na zalogi oz. potrebujemo za odpošiljanje več časa, vas o tem obvestimo preko email sporočila.

Plačila

Omogočamo več načinov plačila:

 • Plačilo po povzetju
 • Plačilo po predračunu

​Dostava & poštnina

Vsi izdelki naročeni v spletni trgovini so k vam poslani preko Pošte Slovenije v roku 2-7 delovnih dni. Cena poštnine je enotn ne glede na težo paketa in znaša 4 €.

Naročila so odposlana priporočeno in jih lahko pričakujete v 2-3 delovnih dneh od trenutka, ko je naročilo odposlano. 

Izdaja računa

Spletna trgovina po plačilu oz. pri dostavi naročenih artiklov kupcu priloži original račun.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

 • Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov saso@sketa.media ali po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
 • Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Potrošnik vrne blago na naslov: SKETA MEDIA, d.o.o., Tržaška cesta 44, 1360, Vrhnika. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.
 • Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
 • Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo opravili v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.
 • Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda oziroma koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani www.sketa.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva in ostale potrebne komunikacije.

​Varovanje osebnih podatkov

SKETA MEDIA, d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo uporabljal ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil in plačil ter uporabnikom tako omogočal varno spletno izkušnjo pri uporabi spletne trgovine.

Osebni podatki, zbrani v spletni trgovini, bodo uporabljeni zključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Privolitev

Z uporabo spletne trgovine soglašate, da podjetje zbira podatke na način in v namene, ki so opisani v teh splošnih pogojih.

Uporaba osebnih podatkov

 • SKETA MEDIA, d.o.o. zbira podatke v spletni trgovini z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenje zahtevanih storitev. Ponudnik lahko uporabi podatke uporabnika tudi za naslednje namene:
 • interne tržne raziskave,
 • obveščanje strank o novostih v spletni trgovini,
 • obveščanje strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi ponudnik.

Komunukacija

SKETA MEDIA, d.o.o. bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.
Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne; prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno spoštoval.

Pravno obvestilo

Spletna trgovina in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova saso@sketa.media. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

SKETA MEDIA, d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si SKETA MEDIA, d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.